Skip to content Skip to navigation

Grip op Werk

Grip op Werk is een re-integratiebureau wat zich zowel inzet voor de werkgever als de werknemer.

Wij bieden een uniek re-integratietraject aan voor voornamelijk kandidaten met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het traject is vanuit ervaringsdeskundigperspectief opgezet en er zijn meerdere zorgprofessionals bij betrokken om de kandidaten meer handvatten te bieden de obstakels tussen zichzelf en werk te overwinnen. Ons multidisciplinaire team bestaat uit een coach, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en ergotherapeut, met dit team kunnen we de kandidaten een completere vorm van begeleiding bieden dan het geval is bij reguliere re-integratietrajecten. 

Daarnaast adviseren wij werkgevers voor over de mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en gaan wij de dialoog met hen aan over maatwerk banen en de mogelijkheden daarvoor binnen de desbetreffende bedrijfsstructuur.  

 

Contactgegevens

Regio:
Utrecht
Adres: