Skip to content Skip to navigation

Percuris

Percuris werkt in opdracht van het UWV en de Gemeentes om werkzoekende met een uitkering een loopbaan te realiseren in het kader van re-integratietrajecten. Zij leren hoe ze hun (her)ontdekte mogelijkheden op de arbeidsmarkt kunnen vertalen in een succesvolle toekomst. 

Tot de werkzoekende rekenen we de mensen die een WAJONG uitkering hebben, behoren tot het doelgroepenregister, een WAO WIA uitkering hebben of behoren tot de doelgroep ZW Arbo.

 

Contactgegevens

Regio:
Almere, Amsterdam, Baarn, Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Landelijk, Nederland, Rotterdam, Utrecht, Utrecht-Midden
Adres: Amersfoortseweg 10, 3705 GJ te Zeist

Website