Skip to content Skip to navigation

Stichting Bijzondere Tandheelkunde

De Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) is een gespecialiseerde tandheelkundige kliniek voor de behandeling van bijzondere patiëntengroepen. De mondzorg is 'bijzonder” doordat de moeilijkheidsgraad van de behandelingen dan wel de omstandigheden waaronder de zorg verleend moet worden zodanig zijn, dat specifieke deskundigheid, vaardigheden, faciliteiten en/of ondersteuning noodzakelijk zijn en deze hulp niet in een huis­praktijk van een tandarts verleend kan worden.

SBT mag deze zorg alleen verlenen als u verwezen bent door uw huistandarts, huisarts, medisch specialist of psycholoog en als uw problematiek binnen de indicaties voor  Bijzondere Tandheelkunde vallen. Meestal moet uw  zorgverzekeraar vooraf toestemming geven voor behandeling bij SBT, dit bespreekt de tandarts met u.

Contactgegevens

Regio:
Amsterdam
Adres: Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA te Amsterdam

Website