Skip to content Skip to navigation

Light for the World

Samen voor gelijke kansen

Light for the World werkt aan een wereld waarin mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk. Het bieden van ondersteuning aan mensen met een handicap is een deel van de oplossing. Ook overheden, werkgevers en scholen hebben een taak om eventuele belemmeringen op te sporen en weg te nemen.Daar maakt Light for the World zich sterk voor!

Visie

Wij geloven in een samenleving met gelijke kansen voor iedereen op cultureel, sociaal, politiek en economisch gebied.

Missie

Wij willen bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap. Het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap is onze leidraad. Mensen met een handicap behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden. Zij vormen het hart van en geven richting aan ons werk.

  • Wij stimuleren dat mensen met een handicap de regie over hun eigen leven krijgen.
  • Wij willen belemmeringen wegnemen die een gelijkwaardige participatie in de weg staan.
  • Wij zijn toegewijd aan het verbeteren van oogzorg, het stimuleren van inclusief onderwijs, revalidatie binnen de gemeenschap, rechten van mensen met een handicap, levensonderhoud en inclusie van mensen met een handicap.
  • Wij richten ons hierbij in het bijzonder op gemarginaliseerde groepen en vrouwen en kinderen.

Contactgegevens

Adres: Vendelier 13, 3905 PB te Veenendaal