Skip to content Skip to navigation

EY

Bij EY zetten wij ons in voor Building a better working world - met meer vertrouwen in het bedrijfsleven, duurzame groei, de ontwikkeling van talent in al zijn vormen, en meer samenwerking.

Wij willen zelfstandig, èn samen met gelijkgezinde organisaties en personen, een beter werkende wereld creëren. Dat is ons doel, en onze bestaansreden als organisatie.

Onze organisatie is doordrongen van een sterk plichtsbesef, waarbij wij aan de behoeften tegemoet willen komen van de diverse stakeholders die op ons rekenen voor het leveren van kwaliteit en uitmuntendheid bij alles wat we doen.

We willen ons mondiale bereik en onze mondiale schaalgrootte inzetten om een gezamenlijke dialoog te voeren over de uitdagingen waarmee economieën en de kapitaalmarkten te maken hebben.

Als het bedrijfsleven beter werkt, werkt de wereld beter.

Contactgegevens

Adres: Cross Towers Antonio Vivaldistraat 150 , 1083 HP te Amsterdam

Website