Skip to content Skip to navigation

De Normaalste Zaak

Inclusief werkgeven; dat is toch De Normaalste Zaak

De Normaalste Zaak is een netwerk van werkgevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. ‘Inclusief werkgeven noemen we dat. Optimaal gebruik maken van de diversiteiten en talenten van mensen.

De Normaalste Zaak verbindt werkgevers die werk bieden aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Samen bouwen zij aan een sterke, meer inclusieve arbeidsmarkt en bouwen zij aan een werkgeversklimaat met mogelijkheden en kansen. De Normaalste Zaak is een netwerk van netwerken. Werkgevers vinden elkaar op wat hen bindt, zoals op locatie, branche, bedrijfsgrootte of thema. 

 

​Kijk voor meer info op www.denormaalstezaak.nl. 

 
 
 

Contactgegevens

Adres: