Skip to content Skip to navigation

Aegon Nederland NV

Aegon staat midden in de samenleving en wil op een positieve manier, met oog voor die samenleving, ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor Aegon geen programma of project. Het is verankerd in onze gedragscode en in de manier waarop wij zaken doen. Een van de speerpunten van ons MVO-beleid is het vergroten van de financiële bewustwording van mensen.

In de Aegon gedragscode zijn de normen voor ons zakelijk handelen vastgelegd. De gedragscode geldt voor alle medewerkers van Aegon, wereldwijd. Ze vormen de grondslag voor ons beleid en ons handelen. Het is een belangrijke basis voor de verantwoorde manier waarop Aegon zaken wil doen. Eerlijk en in een duidelijke taal.

Medewerkers

Aegon wil dat zijn medewerkersbestand een afspiegeling is van de samenleving. Om dat te realiseren, willen we voor alle bevolkingsgroepen een aantrekkelijke werkgever zijn, zo is er bijvoorbeeld een gebedsruimte aanwezig. In onze gedragscode bevorderen we diversiteit en nemen we maatregelen tegen discriminatie op de werkvloer. In november 2012 is een speciale uitgave verschenen van het medewerkersblad INTERAegon. Daarin komen onder andere medewerkers aan het woord die vertellen hoe zij in hun dagelijks werk bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Contactgegevens

Regio:
Amsterdam, Friesland, Groningen, Haaglanden, Utrecht-Midden
Adres: Aegonplein 50 , 2591 TV te Den Haag

Website