Skip to content Skip to navigation

Aegon

Aegon staat midden in de samenleving en wil op een positieve manier, met oog voor die samenleving, ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor Aegon geen programma of project. Het is verankerd in onze gedragscode en in de manier waarop wij zaken doen. Een van de speerpunten van ons MVO-beleid is het vergroten van de financiële bewustwording van mensen.

Medewerkers

Aegon wil dat zijn medewerkersbestand een afspiegeling is van de samenleving. Om dat te realiseren, willen we voor alle bevolkingsgroepen een aantrekkelijke werkgever zijn. Ook voor mensen met een beperking. In onze gedragscode bevorderen we diversiteit en nemen we maatregelen tegen discriminatie op de werkvloer. 

Contactgegevens

Regio:
Nederland
Adres: Aegonplein 50 , 2591 TV te Den Haag

Website