Skip to content Skip to navigation

Informatie over het doelgroepenregister

Bij Onbeperkt aan de Slag ben je met een arbeidsbeperking ALTIJD welkom. Het maakt voor ons dus niet uit of je in het Doelgroepregister staat of niet. Maar voor sommige werkgevers is dat wel belangrijk, vanwege de Banenafspraak.

Maar wat is dat Doelgroepregister nu precies?

Het Doelgroepregister is een register waarin alle mensen staan vermeld die onder de Banenafspraak vallen.

Dit zijn:

 • Mensen in de Wajong die kunnen werken (je hebt arbeidsvermogen)
 • Mensen met een Wsw-indicatie
 • Mensen met een WIW-baan
 • Mensen met een ID-baan
 • Mensen die onder de Participatiewet vallen en waarvan vastgesteld kan worden dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen
 • Mensen die tussen 1 september 2014 en 1 juli 2015 zijn afgewezen voor de Wajong
 • Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PRO) en entree-opleiding in het MBO van het schooljaar 2014/2015
 • Mensen die zonder een voorziening niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen

Wil je weten of jij in het Doelgroepregister staat? Check op HIER of je bent opgenomen in het Doelgroepregister:

 • Log in met je DigID
 • Klik op ‘Persoonlijke gegevens’
 • Klik onder het kopje ‘Doelgroepregister’ op de knop ‘Controleren’
 • Je ziet gelijk of je wel of niet in het Doelgroepregister staat

Stel je vraag aan Onbeperkt aan de Slag