Skip to content Skip to navigation

Summerschool - Vorm en inhoud - Je beperking en werk

Vorm en inhoud - Je beperking en werk (wat zeg je wel en wat zeg je niet?)

Je werk en je beperking - Wat zeg je wel en wat zeg je niet?

Wij gaan in op het dilemma waar werkzoekenden met een beperking mee worstelen: Wat vertel je over je beperking? Aan bod komt:

  • Een (on)zichtbare beperking - Een vloek of een zegen? - Inleidende gedachtewisseling
  • Wat heb je nodig om je werk goed te kunnen doen?
  • Bijsluiter: Teleurstellingen uit het verleden zeggen niets over de toekomst.
Datum: 2020-08-05 14:00 t/m 15:00
Locatie: Online
Documenten: -