Skip to content Skip to navigation

Orion College Amsterdam

Orion is de enige aanbieder van openbaar speciaal (voortgezet) onderwijs - (V)SO - in Amsterdam. Zij heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid naar haar leerlingen, hun ouders, het onderwijs en de gehele samenleving in Amsterdam.
 
Orion biedt kinderen en jongeren met speciale onderwijsbehoeften in Amsterdam goed (voortgezet)
speciaal onderwijs met passende zorg of ambulante begeleiding waardoor zij de best mogelijke kans van slagen hebben om te functioneren in de maatschappij.

Zorg op maat

Orion biedt een combinatie van onderwijs en zorg samen met vaste externe partners aan. Door materiaal of zorg op maat aan te passen, bijvoorbeeld door extra professionele handen, therapie of verzorging in de klas, ontstaat een veilig en respectvol klimaat waarin beperking of zorgbehoefte onderling geaccepteerd wordt.

Ontwikkelingsperspectief

Orion kijkt naar wat een leerling wél kan en geeft de leerling de kans om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Wat mogelijk is staat beschreven in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) dat voor iedere leerling wordt geschreven.

Het onderwijs wordt aangeboden door leerkrachten die geschoold zijn in het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Goed onderwijs is een goede leerkracht voor elke klas.

Ook leerlingen met een zeer beperkt ontwikkelingsperspectief zijn welkom bij ons op school. Leerlingen zijn in staat onderwijs te volgen met behulp van de door ons geboden mogelijkheden van aanvullende geïntegreerde zorg.

De (V)SO scholen van Orion hebben een duidelijke en waardevolle positie voor het reguliere onderwijs. Niet alleen verzorgen zij het (voortgezet) speciaal onderwijs, maar zij zijn ook een bron van expertise voor het regulier onderwijs.

 

 

Contactgegevens

Regio:
Amsterdam
Adres: Bijlmerdreef 1289-2 te Amsterdam
E-mailadres: