Skip to content Skip to navigation

Breda College

Het Breda College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs en verzorgt een hoogwaardig aanbod van onderwijs in de regio Breda aan leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

Waar staan we voor?

Het Breda College staat voor:

  1. Regie in eigen hand
  2. Ouders doen mee
  3. Op weg naar een stedelijk VSO

Deze drie speerpunten geven ons de komende jaren richting in ons denken en handelen. Zo trachten wij de centrale doelstelling te realiseren: jongeren startbekwaam maken om hun eigen leven in de samenleving passend vorm te geven.

Missie en visie van de school

De “missie” van het Breda College luidt als volgt:

het Breda College maakt jongeren startbekwaam om hun eigen leven in de samenleving passend vorm te geven.

Het idee bij de missie is dat leerlingen bij uitstroom in staat zijn in de volgende fase na het onderwijs adequaat te functioneren. Dus in het MBO, op een werkplek of in een vorm van dagbesteding, maar ook in hun woon en leefomgeving. Ze zijn voorbereid om daar, naar vermogen en op hun niveau, regie te nemen bij hun deelname aan een snel veranderende samenleving.

Om deze missie te bereiken, hebben wij een visie geformuleerd waar wij de komende jaren op ons Breda College aan gaan werken:

  • Leerlingen worden, naar vermogen, regisseur van hun eigen leerproces en/of ontwikkeling; onderwijsprofessionals hebben daarbij een stimulerende, coachende rol maar ook een dienende, volgende rol.
  • Ouders (of het nabije sociale netwerk) participeren nadrukkelijk in het bereiken van het ontwikkelingsperspectief van hun kind.
  • Het onderwijs vindt plaats in een gebouw en een leeromgeving, volgens een leeraanbod, dat is ingericht op de ondersteuningsvragen en toekomstperspectief van leerlingen en dit onderwijs sluit aan bij de mogelijkheden in en de eisen van de samenleving.

Contactgegevens

Regio:
Landelijk
Adres: Landheining 6, 4817 DM te Breda
Telefoonnummer: 076-5223222

Website