Skip to content Skip to navigation

WerkInJeEigenWijk

Onze ervaren adviseurs beschikken over een ruime ervaring. Met name zijn zij succesvol geweest bij het plaatsen van ex-vluchtelingen in het Nederlandse bedrijfsleven. WerkInJeEigenWijk richt zich op werkzoekenden zonder onderscheid te maken.  Onze werkvindmethode heet 4S2P:  Samen Sterker, Slimmer Solliciteren, Persoonlijk Positief

De filosofie van WerkInJeEigenWijk is dan ook:

  • niemand aan de zijlijn, iedereen gelijke kansen
  • Nederland is geen taaleconomie maar een kenniseconomie
  • diversiteit is een verrijking voor het bedrijf
  • dus mannen en vrouwen en het werk
  • geboren in Nederland, maar ook daarbuiten
  • niet alleen diploma's maar ook competenties tellen
  • sociaal ondernemer zonder winstbejag

Wij werken met een strakke begeleiding met hulp van een vast proces van adviseren. Daarbij gebruiken we standaard formulieren en duidelijke afspraken.

Contactgegevens

Regio:
Landelijke dekking
Adres: te Hilversum