Skip to content Skip to navigation

VIP Amsterdam

Jaarlijks krijgen in Amsterdam en Diemen zo’n 100 jongeren voor het eerst een psychose. Sinds 2008 worden zij behandeld volgens de IPS-methode, die onder andere inhoudt, dat zij zo snel mogelijk (weer) aan het werk of aan de studie gaan. Deze voor Nederland vrij nieuwe methode wordt toegepast door de VIP-teams van Mentrum. VIP staat voor Vroege Interventie bij Psychose. De methode is buitengewoon succesvol, maar staat of valt met de medewerking van werkgevers.

ONZE VISIE

De intensieve behandeling van de VIP-teams duurt maximaal drie jaar en richt zich erop de psychose zo kort mogelijk te laten duren, de jongeren zo snel mogelijk weer een normaal leven te laten leiden en terugval te voorkomen.

UW OPLOSSING

Betaald werk wordt gezien als medicijn in de IPS-methode. Het geeft de jongeren een prikkel om weer in balans te komen. Jongeren met een psychose blijken open te staan voor nieuwe ervaringen en zeker 75 procent is goed in staat om te werken. Het zijn loyale en gemotiveerde medewerkers, ambitieus en betrouwbaar. De VIP-teams van Mentrum bieden de jongeren en hun werkgevers ondersteuning waar dat nodig is.

Contactgegevens

Regio:
Amsterdam
Adres: Ambonplein 79, 1094 PW te Amsterdam

Website