Skip to content Skip to navigation

TRES werkend leren

TRES ziet werk als een belangrijk middel om mee te kunnen doen in de samenleving. Werk geeft voldoening en creëert onafhankelijkheid. Iedereen heeft talenten en arbeidsmogelijkheden.

Wij ondersteunen werkzoekenden bij het vinden en behouden van werk, adviseren en ondersteunen werkgevers bij de werving van geschikte werknemers, en plaatsen klanten voor opdrachtgevers op passende werkplekken.

Wij zijn ons bewust van de centrale rol van werkgevers. Werkgevers creëren werk. Klanten van TRES zijn vaak aangewezen op aangepast werk, of op maat samengestelde functies. Marktbewerking is daarom een belangrijk onderdeel van het werk onze trajectbegeleiders en jobcoaches.

 

Contactgegevens

Regio:
Utrecht
Adres: Kaap Hoorndreef 44A, 3563 AV te Utrecht

Website