Skip to content Skip to navigation

Stichting Mobiliteit Holland

De Stichting Mobiliteit Holland (SMH) ziet het als haar taak een succesvolle verbinding te realiseren tussen de minder kansrijken in onze maatschappij  en de arbeidsmarkt. Om een zo groot mogelijk bereik te realiseren in Nederland en zo dicht mogelijk te komen bij de vraag naar werk en het aanbod aan mogelijkheden in een bepaald gebied, voorziet SMH uiterlijk eind 2014 dit doel te bereiken door het operationaliseren van vier regionale stichtingen.

 

Het bestuur SMH

Het bestuur van SMH bestaat uit de heren W. Booij, H. Game en R. Schultz. Allen ervaren ondernemers en hebben met hun bedrijven in de afgelopen 15 jaar ruim 20.000 werklozen aan een betaalde baan geholpen.

 

Opstart

In maart 2013 is gestart met het operationaliseren van de Stichting Mobiliteit Randstad en gefaseerd zullen volgen de Stichting Mobiliteit Midden Nederland, Stichting Mobiliteit Oost en Noord Nederland en Stichting Mobiliteit Zuid Nederland.

Kansen bieden

Bij de opzet en uitvoering van de regionale stichtingen vinden wij het van groot belang ondernemers, overheden, onderwijs en omgeving daarbij te betrekken. Immers, deze vier partijen vervullen zowel maatschappelijk als economisch een sleutelrol bij het bieden van kansen voor duurzaam werk aan de minder kansrijke werkzoekende.Het bestuur van de regionale stichtingen is dan ook samengesteld uit gedreven personen vanuit deze disciplines. Niet alleen in verband met hun individuele professionele inbreng, maar tevens in verband met hun betrokkenheid bij onze maatschappelijke vraagstukken en doelstelling. Wat de bestuursleden met elkaar verbindt is bovenal de passie om voor onze doelgroep te gaan, waarbij creativiteit, samenwerking en effectiviteit leidraad vormen bij de aanpak en oplossing van de vraagstukken.

Contactgegevens

Adres: De Slinge 250, 3085EX te Rotterdam