Skip to content Skip to navigation

Randstad Participatie

Randstad Participatie adviseert en ondersteunt werkgevers die willen investeren in mensen met een arbeidsbeperking. 
 
Wij geloven dat participatie van arbeidsbeperkten altijd begint bij werk. Vanuit werk maken wij de beste match tussen werkgever en werknemer. Hierbij staan de mogelijkheden centraal en niet de beperkingen.

Via ons Participatieonderzoek maken wij inzichtelijk in hoeverre uw organisatie op strategisch; tactisch en operationeel niveau klaar is om met doelgroep aan de slag te gaan. Onze Werkplekanalyse maakt inzichtelijk welke werkzaamheden en taken geschikt zijn voor toekomstige collega's met een arbeidsbeperking. Met deze kennis gaan we per functie op zoek naar de geschikte kandidaat. Hiervoor zetten we onze samenwerkingsverbanden met publieke partijen in en onze pool van kandidaten. De juiste kandidaat kunnen we hierdoor snel werven en selecteren.

Onze gecertificeerde jobcoaches ondersteunen u bij begeleiding op de werkvloer van zowel de nieuwe medewerker, als collega’s en leidinggevende.

Tot slot bieden wij de mogelijkheid tot verloning van de kandidaat en treden hierbij op als (juridisch) werkgever. Als uw organisatie deze werkgeversrol zelf direct of op een later moment wil vervullen dan kan dat natuurlijk ook. Onze betrokkenheid zal zich dan blijven richten op de begeleiding, monitoring en indien noodzakelijk verder bemiddelen van de kandidaat op het moment dat de werkzaamheden ophouden. Hiermee dragen we bij aan een duurzame participatie van de kandidaat op de arbeidsmarkt. 

 

Contactgegevens

Regio:
Landelijke dekking
Adres: Diemermere 25, 1112 TC te Diemen