Skip to content Skip to navigation

Lister

Wat is Lister?

Lister biedt begeleiding en huisvesting aan mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Deze begeleiding is herstelondersteunend en draagt bij aan de kwaliteit van leven en de tevredenheid van de cliënt. Op deze wijze ondersteunen wij onze cliënten in het benutten van hun mogelijkheden om inhoud te geven aan hun leven.

 

Wat doet Werk en Activering?

Afdeling Werk en Activering adviseert en ondersteunt cliënten, medewerkers en locaties op het gebied van dagactiviteiten en (betaald) werk. Daarnaast signaleert de afdeling trends op het gebied van werk en dagactiviteiten en zet deze om in nieuwe initiatieven en projecten. 

Contactgegevens

Regio:
Utrecht
Adres: te Utrecht