Skip to content Skip to navigation

BijzondereMensen B.V.

Werk(t) voor  IEDEREEN

BijzondereMensen is een laagdrempelig en eenvoudig platform+ dat mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of dreigen te krijgen onder de aandacht brengt bij werkgevers.De digitale snelweg (E-matching) in combinatie met vertrouwde arbeidsbemiddeling verhoogt de kans op een succesvolle match. BijzondereMensen heeft in het bijzonder aandacht voor Wajongers (en andere doelgroepen uit de Banenafspraak), medewerkers in het 1e & 2e spoor en 55–plussers. Wij denken vanuit de persoon met zijn of haar mogelijkheden en niet louter vanuit de vacature. De samenwerking met gemeenten, werkgevers, werkzoekende en (deskundige) instanties zorgt ervoor dat vraag en aanbod snel en efficiënt bij elkaar worden gebracht. Resultaat: een duurzame “gezonde” relatie, waarbij de kennis en kunde van een ieder centraal staat en bijdraagt aan een gezond business model voor werkgevers.

Contactgegevens

Regio:
Landelijk
Adres: Postbus 1081, 3640 BB te Mijdrecht