Skip to content Skip to navigation

Bartiméus

Bartiméus ziet mogelijkheden! Bartiméus streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen. Ook op het gebied van werk! Wij zetten alle mogelijke middelen in die kunnen leiden tot verbetering van arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking. Zowel voor betaald werk, gesubsidieerd werk, maar ook vrijwilligerswerk, dagbesteding en alles wat daartussen valt. 

Wilt u (weer) aan het werk? Bent u werkgever van een werknemer met een visuele beperking of wilt u een slechtziende of blinde medewerker in dienst nemen? Dan heeft u misschien vragen over noodzakelijke werkplekaanpassingen, hulpmiddelen, randvoorwaarden, eerdere ervaringen, successen en financiering. Ook professionals kunnen bij ons aankloppen. 

Contactgegevens

Adres: Putterweg 140, 3851 VG te Ermelo

Website