Skip to content Skip to navigation

Actenz

Ieder mens wil zijn leven vormgeven naar eigen inzicht, wil deelnemen aan het alledaagse leven en aan het maatschappelijk verkeer. Actenz begeleidt mensen met psychische problemen bij het (her)nemen van de regie over het eigen leven.

Het doel is om de sociale en maatschappelijke participatie van mensen die kwetsbaar zijn door psychische problematiek, te optimaliseren. Om dit te bereiken werken we intensief samen met zowel patiënten en hun omgeving als behandelaren en maatschappelijke partners.

Samen werken aan participatie

Onder begeleiding van deskundige en betrokken medewerkers helpt Actenz patiënten bij het (her)nemen van de regie over hun leven. Zodat ze vanuit eigen kracht keuzen kunnen maken die leiden tot een betere kwaliteit van leven. Afhankelijk van de vraag denken we mee, geven we advies en bieden we activiteiten, en begeleiding aan in de eigen woon- werk- en leefomgeving.

Actenz werkt  intensief samen met maatschappelijke partners zoals het UWV, maatschappelijke dienstverlening, welzijnsorganisaties, scholen, DWI en andere gemeentelijke diensten.

Dankzij onze ervaring, expertise én een groot netwerk van specialisten, heeft GGZ inGeest, en daarmee ook Actenz, voor vrijwel iedere psychisch gerelateerde zorgvraag een passend aanbod.

Het aanbod van activiteiten en trainingen ontwikkelt Actenz in nauwe samenwerking met in- en externe ketenpartners. Leefstijlinterventies, wijkgericht werken en vergroting van kennis en vaardigheden staan daarin centraal.

GGZ inGeest en Actenz

Actenz is onderdeel van GGZ inGeest en richt zich op het vergroten van de sociale en maatschappelijke participatie van patiënten. Dit doen we door middel van begeleiding en  activiteiten op het gebied van werk, scholing, sport en bewegen,  sociale contacten en vrijetijdsbesteding.  Actenz biedt met name ondersteuning in de maatschappij, in de wijk.

Bij GGZ inGeest is participatie onderdeel van de behandeling. Bent u in behandeling bij een ambulant team of een polikliniek van GGZ inGeest? Dan kunt u uw behandelaar vragen op welke manier u ondersteuning kunt krijgen voor begeleiding naar en training van activiteiten op het gebied van werk, scholing, sport en bewegen, wonen, sociale contacten en vrijetijdsbesteding.Gemotiveerde begeleiders en therapeuten zijn op verschillende locaties in de organisatie te vinden. U kunt hen ook vragen of en welke mogelijkheden er zijn bij u in de wijk.

Werkgebieden

Actenz helpt bij vragen over werken, leren, bewegen, wonen, anderen ontmoeten en vrijetijdsbesteding. Een groot deel van onze activiteiten bieden we in de wijken aan, dus buiten de GGZ-locaties. Dit doen we in de regio Amsterdam-Amstelland, Meerlanden (Hoofddorp en omstreken) en Zuid-Kennemerland (Bennebroek, Haarlem e.o.).

 

 

Contactgegevens

Adres: Overschiestraat 57, 1062 HN te Amsterdam

Website