Skip to content Skip to navigation

Blue Carpet

Blue Carpet is een innovatief bedrijf in de zich snel ontwikkelende HR-technologiemarkt. Wij helpen organisaties en zakelijke ecosystemen te komen tot een optimale match tussen mens en organisatie(s) met behulp van slimme technologie. Onze innovatieve oplossingen richten zich op het managen van de flexibele schil, het werven, ontwikkelen en behouden van talent, het creëren van talentpools, collegiale uitwisseling, mobiliteit, outplacement en het slimmer (intern) organiseren.

Regio: Baarn

Onbeperkt aan de Slag Gooi en Vechtstreek

Op deze plek ondersteunen wij de werkgevers die (nog) geen eigen plek op ons platform hebben, maar wel vacatures en/of werkervaringsplekken aan willen bieden.

  Regio: Gooi en Vechtstreek

Tomingroep

een sociale en professionele ondernemer.
Tomingroep helpt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het verkrijgen van passend werk. We bieden re-integratie, scholing, begeleiding en bemiddeling en onze professionele bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid.

Regio: Gooi en Vechtstreek